Na zaspokojenie potrzeb opakowaniowych gospodarki i społeczeństwa nie tylko przemysł opakowań, na który składają się producenci opakowań. Trzeba nawet powiedzieć więcej, że przemysły dostarczające przemysłowi opakowań surowców i materiałów oraz środków technicznych, mają wpływ na potencjał i faktyczne zdolności produkcyjne przemysłu opakowań. Scapa doskonale znalazła się w tej bogatej tematyce oferując najwyższej jakości taśmy.
Zapraszamy do zapoznania się z tą gamą produktów.